Input:

428 - Nerozdělený zisk minulých let

14.3.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 2 minuty

428 – Nerozdělený zisk minulých let

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tento účet se převádí disponibilní zisk z předchozího účetního období, o kterém rozhodla valná hromada v souladu se společenskou smlouvou nebo stanovami účetní jednotky, že nebude vyplacen akcionářům, společníkům nebo nebude použit na snížení ztráty minulých let či jako příděl do fondů tvořených ze zisku.

Směrnice: Statut účetní jednotky, Režim statutárních fondů, Rozdělení zisku,

§ 24–27 ZoÚ, § 15, § 44 vyhlášky č. 500/2002 Sb., ČÚS 012, 018

NÚR

Rozvaha: Pasiva: A.IV.1. – Nerozdělený zisk nebo neuhrazená ztráta minulých let (+/-)

Č. Do Text MD D Poznámka, tip, doporučení
Nahrávám...
Nahrávám...