Input:

522 - Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti

11.3.2024, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 1 minuta

522 – Příjmy společníků obchodní korporace ze závislé činnosti

Ing. Blanka Jindrová, Ing. Dagmar Procházková, Ing. Pavla Strakošová

Na tomto účtu se zachycují veškeré pracovněprávní nároky společníků a členů družstva z pracovního poměru nebo z dohod konaných mimo pracovní poměr. Mzdy se účtují zásadně v hrubých částkách, do kterých musí být zahrnuta také naturální mzda, je-li součástí mzdy. Nepeněžní plnění mezd (naturální mzda) se účtuje v cenách obvyklých, které uznává zákon o daních z příjmů. Současně sem patří i pracovněprávní nároky podle kolektivní smlouvy nebo vnitřního předpisu. Od 1. 1. 2021 je zrušena superhrubá mzda, tzn., že základem daně pro výpočet daně z příjmů jsou příjmy ze závislé činnosti.

Směrnice: Druhové a účelové náklady a výnosy, Zásady pro časové rozlišování nákladů a výnosů, Změny účetních metod, Vzájemné zúčtování, Evidence

Nahrávám...
Nahrávám...