Input:

Závěr účetního období 2023 - předuzávěrkové a uzávěrkové operace - účetní operace související s výpočtem daně z příjmů

13.12.2022, , Zdroj: Verlag DashöferDoba čtení: 4 minuty

9.6.2
Závěr účetního období 2023 – předuzávěrkové a uzávěrkové operace – účetní operace související s výpočtem daně z příjmů

Ing. Dagmar Procházková

Č. Text MD Dal
1. V souvislosti s posouzením vymahatelnosti polhůtních pohledávek k 31. 12. 2023 na základě výsledků inventarizace účetní jednotka vytvořila a zúčtovala opravné položky k pohledávkám takto:      
 • Tvorba daňově účinných opravných položek k pohledávkám, které splnily podmínky stanovené zákonem o rezervách.

1.200.000 558 391
 • Zúčtování opravných položek daňově účinných k pohledávkám, které byly v průběhu roku 2023 zaplaceny nebo odepsány do nákladů.

500.000 391 558
 • Tvorba účetních opravných položek k pohledávkám, které byly k 31. 12. 2023 více než 365 dnů po splatnosti a do okamžiku sestavení účetní závěrky za rok 2023 (31. 3. 2024) nebyly ani uhrazeny či započteny.
  (Jedná se o tvorbu daňově neúčinné opravné položky, nebude tedy vcházet do základu daně z příjmů.)

1.500.000 559 391
 • Zúčtování účetních opravných položek k pohledávkám, které byly v roce 2023 odepsány do nákladů.

600.000 391 559
2. Odpis pohledávek, ke kterým byly vytvořeny daňově účinné opravné položky – pohledávky jsou dále vedeny v podrozvaze. 300.000 546 311
Odpis pohledávek, ke kterým byly vytvořeny účetní opravné položky – pohledávky jsou dále vedeny v podrozvaze. 250.000 546 311
3. Zásoby vlastní výroby jsou účtovány periodickým způsobem (způsob B). K rozvahovému dni (31. 12. 2023) je zúčtován počáteční stav zásob a zaúčtován stav aktuální formou změny stavu vlastních výrobků.      
 • Zúčtování počátečního stavu vlastních výrobků

125.000 583 123
 • Změna stavu vlastních výrobků k 31. 12. 2023

380.000 123 583
4. Rozhodnutí o zúčtování zisku z podnikání, který byl vytvořen v roce 2022 ve výši 3.500.630 Kč:Valná hromada schválila účetní závěrku za rok 2022 dne 25. 4. 2023 a rozhodla, že:      
 • Zisk vytvořený v roce 2022 ve výši 3.500.630 Kč bude převeden do nerozděleného zisku minulých let.

3.500.630 431 428
5. Účtování odhadů na spotřebu elektrické energieV roce 2023 byla vytvořena dohadná položka na náklady na elektrickou energii spotřebovanou v roce 2023, avšak dosud dodavatelem nevyfakturovanou. Dále byl zúčtován dohad na spotřebovanou energii vytvořený v roce 2022 (ve výši 700.000 Kč), když informaci o skutečné výši spotřeby účetní jednotka získala až v roce 2023.
(Účetní zápis v roce 2022: 502 / 389 částka 700.000 Kč)
     
 • Zúčtování odhadu na doplatek elektrické energie za rok 2022 na základě faktury, která došla v roce 2023 na částku 720.000 Kč + DPH 151.200 Kč.

700.000 389 321
20.000 502 321
151.200 343 321
 • Zaúčtování odhadu nákladů na spotřebu elektrické energie za rok 2023, která nebyla k rozvahovému dni dodavatelem vyúčtována.

500.000 502 389
6. Účetní jednotka uvedla v roce 2011 na trh vlastní výrobek, u kterého poskytuje záruční servis po dobu dvou let. Podle vnitřní účetní směrnice tvoří od roku 2011 rezervy na záruční opravy, které stojí proti vyfakturovaným tržbám za prodané výrobky. Rezerva je tvořena stanoveným procentem z tržeb a zúčtována vždy podle skutečně naběhlých záručních oprav. Zůstatek rezervy z roku 2022 činí 330.000 Kč.      
Nahrávám...
Nahrávám...